Prověrka smluvních partnerů v Rusku

Podáme vám obchodní informace o vašich smluvních partnerech (konkurentech). Tyto informace budou obsahovat naše závěry ohledně důvěryhodnosti/nedůvěryhodnosti partnera (konkurenta).

Při sestavení obchodní informace jsou analyzována následující data:

  • zjišťuje se, zdali obchodní partner dosahuje zisku nebo je ve ztrátě (na základě finančních ukazatelů z účetnictví za poslední účetní období);
  • upřesňuje se, kdo jsou zakladatelé/akcionáři/společníci partnera;
  • zjišťují se soudní spory, jichž se prověřovaná organizace účastní;
  • zjišťuje se, zdali na prověřovanou organizaci byl či nebyl vyhlášen úpadek;
  • ověřuje se reálnost smluvním partnerem poskytnutých údajů;
  • ověřují se informace o zápisu, případně ukončení činnosti vašeho smluvního partnera;
  • ověřují se pravomoci osoby, která smlouvu podepsala, a rovněž se provádí prověrka zmocněnce co do možné diskvalifikace.

Cena služby: 200 €

Сzech Republic, 110 00 Praha 1, ul. Havlíčkova 15/1682
+7 (495) 287-73-94, telegram: @legal_bridge, e-mail: info@legal-bridge.ru
© 2023 «Legal Bridge»
Souhlasím se Smluvními podmínkami používání těchto stránek.