Právní služby v Rusku

Zastupování u soudu

  • Spory o duševním vlastnictví
  • Administrativní spory
  • Daňové spory

Cena služby

Zastupování u obchodních soudů subjektů Ruské federace — od 3 000 €

Mimosoudní urovnání sporů — od 2 000 €

Expertíza a sestavení smluv

Druhy smluv:

  • Obchody s nemovitostmi (pronájem, nákup a prodej)
  • Smlouvy kupní, dodací, o dílo, poskytnutí služeb, úschovy, leasingové, o zastoupení, postoupení práv (cese), o půjčce
  • Investiční kontrakty
  • Zahraničněobchodní dvojjazyčný kontrakt (mezinárodní smlouva kupní, dodací)
  • Dvojjazyčné kontrakty se zahraničním partnerem (licenční, o zastoupení, poskytnutí služeb atp.)
  • Licenční smlouva, smlouva o vyvlastnění výhradních práv
  • Smlouvy v oblasti informačních technologií (IT)

Cena — od 200 €

Сzech Republic, 110 00 Praha 1, ul. Havlíčkova 15/1682
+7 (495) 287-73-94, telegram: @legal_bridge, e-mail: info@legal-bridge.ru
© 2023 «Legal Bridge»
Souhlasím se Smluvními podmínkami používání těchto stránek.